Buvęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Adomas Bužinskas ir buvusi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Lina Koriznienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą 

Adomas Bužinskas, eidamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir Lina Koriznienė, eidama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pareigas, 2022 m. rugsėjį buvo komandiruotėje Majamyje (JAV) dalyvauti tarptautinėje išmaniojo miesto parodoje. Komisija posėdyje nusprendė, kad vieną iš dienų vykę į su tarnybinės komandiruotės tikslais nesusijusį Ki Vesto miestą, kai tuo metu turėjo dalyvauti minėtosios parodos lydimuosiuose renginiuose, minimi asmenys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – VPIDĮ) įtvirtintą prievolę sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas. 

Taip pat Adomas Bužinskas, grįžęs ir pateikęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijai apmokėti kelionės į Ki Vesto miestą kuro bei automobilio stovėjimo išlaidas, pažeidė VPIDĮ įtvirtintą prievolę nesinaudoti savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pažeidė įtvirtintą prievolę nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

„Siekiant užtikrinti skaidrumą bei didinti pasitikėjimą valstybe, nedera naudotis komandiruotėmis asmeniniams poreikiais tenkinti, pavyzdžiui, užsiimti pažintiniu ar poilsiniu turizmu, pramogomis, kelionėmis ir panašiai. Toks elgesys pasinaudojant tarnybinėmis pareigomis mažina gyventojų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių institucijomis“, – sako VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.

Buvęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) direktorius Aleksandras Muzikevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą 

Aleksandras Muzikevičius, eidamas NMA direktoriaus pareigas, 2023 m. balandį pavaldinei rašytu el. laišku patvirtino, kad advokatų profesinė bendrija, su kuriai atstovaujančiu advokatu A. Muzikevičių siejo asmeninio (privataus) pobūdžio santykiai, paslaugas NMA suteikė tinkamai. A. Muzikevičius paprašė sukelti sąskaitas į sistemą bei perduoti apmokėjimui. Dėl šių veiksmų asmuo pateko į interesų konflikto situaciją bei nenusišalindamas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.

Komisija, vertindama pranešimą dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Jungtinėje Karalystėje Eitvydo Bajarūno elgesio, nusprendė susirinkti daugiau informacijos, įvertinti situaciją bei tada spręsti, ar pradėti tyrimus. Informacija bus renkama iš Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos bei Vadovybės apsaugos tarnybos.

„Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga“ įrašyta į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, Komisija nusprendė „Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungą“ įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.