Buvusio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Adomo Bužinsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, tyrė A. Bužinsko veiksmus 2022 m. rugsėjo 10-17 dienomis komandiruotės Jungtinėse Amerikos Valstijose (Majamyje) metu. Nurodytu laikotarpiu A. Bužinskas ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar asmuo, komandiruotės laikotarpiu vykdamas į Ki Vesto miestą, kai tuo metu galbūt turėjo dalyvauti kituose konferencijos Majamyje renginiuose, o vėliau pateikęs Savivaldybei apmokėti kelionės į Ki Vestą patirtas kuro bei automobilio stovėjimo išlaidas, kurios galbūt nebuvo susijusios su asmens tarnybine veikla, laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (Įstatymo 3 str. 1 dalies 1, 3 ir 6 punktai).

Buvusios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Linos Koriznienės elgesį

VTEK, apsvarsčiusi gautus pranešimus bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, tyrė L. Koriznienės elgesį 2022 m. rugsėjo 10-17 dienomis komandiruotės Jungtinėse Amerikos Valstijose (Majamyje) metu. Nurodytu laikotarpiu L. Koriznienė ėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar L. Koriznienė, tarnybinės komandiruotės metu vykdama į Ki Vesto miestą, kai ši kelionė nebuvo tiesiogiai susijusi su komandiruotės renginiais ir užduotimi, o tuo metu galbūt turėjo dalyvauti kituose konferencijos lydimuosiuose renginiuose, laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 bei 3 punktuose.)

Buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus elgesį

Atliekamas tyrimas dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms, kurios įpareigoja deklaruojančius asmenis nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti (VPIDĮ 3 str. 1 d. 3 p.).

Aiškinamasi, ar tuometis NMA direktorius A. Muzikevičius, kuris, kaip pranešama, galimai siekė, kad NMA lėšomis būtų apmokėtos išlaidos, patirtos dėl advokato jam, kaip privačiam asmeniui, teikiamų teisinių paslaugų, nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Paaiškėjus naujoms aplinkybėms 2023 m. gegužės 10 d. posėdyje Komisija nusprendė išplėsti tyrimo ribas.

VTEK papildomai tiria, ar A. Muzikevičius nepažeidė VPIDĮ 3 str. 1 d. 2 p., 11 str. 1 ir 2 d., kai galimai atliko veiksmus, susijusius su tam tikros teisinės paslaugos pirkimu NMA vardu iš advokato, su kuriuo turėjo privataus (asmeninio) pobūdžio ryšių, vadovaujamos bendrijos. Buvo aiškinamasi Komisijai pateiktos aplinkybės apie galimą buvusio NMA direktoriaus minimos paslaugos užsakymo inicijavimą, dalyvavimą derinant advokato rengiamo teisinio dokumento turinį, inicijavimą apmokėti paslaugą.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

VTEK informacija