Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties buvusi direktorė Jolita Gruzinksienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties (GMPS) buvusi direktorė Jolita Gruzinksienė  nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatų, įpareigojančių vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Komisija svarstė iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gautą pranešimą apie Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės veiksmus, kai direktorė sprendė klausimus, kurie susiję su jai artimu, Alytaus rajono savivaldybės GMP stotyje dirbančiu asmeniu.

Atliekant tyrimą nustatyta, kad J. Gruzinksienė, spręsdama klausimus, kurie susiję su jai artimu, Alytaus rajono savivaldybės GMP stotyje dirbančiu asmeniu, ėmėsi VPIDĮ 11 straipsnyje įtvirtintų pareigų nusišalinti, todėl jai nebuvo konstatuotas VPIDĮ pažeidimas.

Žurnalistų profesionalų asociaciją įrašyta į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, Komisija nusprendė Žurnalistų profesionalų asociaciją įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Tyrimų nepradėta