Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties buvusios direktorės Jolitos Gruzinksienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) svarstys iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gautą pranešimą apie Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės veiksmus, kai direktorė sprendė klausimus, kurie susiję su jai artimu, Alytaus rajono savivaldybės GMP stotyje dirbančiu asmeniu.

Komisija tyrė GMP stoties buvusios vadovės Jolitos Gruzinskienės elgesio atitiktį VPIDĮ nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

VTEK informacija