Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pripažinti, kad Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje 2021-11-11 ir 2022-03-10 vykusių susitikimų metu bei 2022-02-18 raštu Nr. AA-S-0354 kreipdamasi į žemės ūkio ministrą ir teikdama Asociacijai aktualius klausimus, susijusius su žemės sklypų, užimtų akvakultūros tvenkinių, valstybinės žemės nuoma, žemės vidutinės rinkos verčių nustatymu ir žemės mokesčiu, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje 2021-11-11 vykusio susitikimo metu teikdama asociacijai aktualius klausimus dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos finansinių įkainių skaičiavimo ir nustatymo gamtotvarkos planų įgyvendinimo išlaidoms, Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatų nepažeidė. 

Taip pat VTEK nusprendė pripažinti, kad Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija, 2023-02-09 raštu Nr. AA-S-0461 „Dėl pastabų teikimo“ teikdama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai pastabas bei konkrečius pasiūlymus dėl šios ministerijos parengtų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių „Gyvūnų ir visuomenės sveikatos priemonės“, „Ekologinė akvakultūros gamyba“ ir „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas“ projektų specialiųjų ir prioritetinių atrankos kriterijų, Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų nepažeidė. 

Andrių Stanislovaitį įrašyti į lobistų sąrašą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Andrių Stanislovaitį įrašyti į lobistų sąrašą.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociaciją įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, Komisija nusprendė Pagalbos onkologiniams ligoniams asociaciją įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Tyrimų nepradėta