Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos veiksmus

Tiriama Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos vykdyta galbūt neteisėta lobistinė veikla. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Gautais duomenimis, nebūdama registruota lobiste, ši asociacija savo veiksmais galimai siekė, kad jos interesais būtų priimami arba nepriimami atitinkami, su asociacijos veikla susiję teisės aktai.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms

Prašymus įrašyti į lobistų ir asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

VTEK informacija