VTEK tirs Prezidento G. Nausėdos ir ambasadoriaus E. Bajarūno dalyvavimą renginyje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), šios dienos posėdyje įvertinusi pranešime nurodytą bei Komisijos surinktą papildomą informaciją, vienbalsiai nusprendė pradėti tyrimą dėl Prezidento Gitano Nausėdos ir nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje Eitvydo Bajarūno organizavimo ir apsilankymo Londone vykusiame renginyje „Operos fantomas“. Komisija tirs, ar nebuvo pažeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.

Komisija atsižvelgė į 2023 m. rugsėjį žiniasklaidos priemonėse paskelbtą informaciją, kad ambasadorius Jungtinėje Karalystėje E. Bajarūnas ambasados darbuotojams nurodė nupirkti bilietus į 2023 m. gegužę Londone vykusį vaidinimą „Operos fantomas“. Lietuvos Respublikos Prezidento, ambasadoriaus ir jų sutuoktinių apsilankymas teatre buvo apmokėtas iš ambasados kortelės. Viešoje erdvėje taip pat pasirodė informacija, kad pradėjus domėtis šių išlaidų pagrįstumu, ambasadorius pripažino, kad tai buvo nesusipratimas, kurį vėliau ištaisė ir sumokėjo iš savo lėšų. VTEK taip pat įvertino iš Prezidentūros ir Užsienio reikalų ministerijos gautą informaciją.

VTEK vertins, ar dalyvavimas šiame renginyje buvo tiesiogiai susijęs su Prezidento ir ambasadoriaus tarnybinių pareigų atlikimu.

Įstatymas numato, kad deklaruojantys asmenys privalo:

  • nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti;
  • nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.

Įstatymas taip pat numato, kad deklaruojantis ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Robertą Filistovičių ir Povilą Likšą įrašyti į lobistų sąrašą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Robertą Filistovičių ir Povilą Likšą įrašyti į lobistų sąrašą.