Nojų Jašmontą įrašyti į lobistų sąrašą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Nojų Jašmontą įrašyti į lobistų sąrašą.

VTEK rekomendacija: geriau vengti būsto nuomos iš artimų asmenų siekiant gauti kompensaciją

Išnagrinėjusi surinktą informaciją apie Lietuvos kariuomenės vado generolo Valdemaro Rupšio būsto nuomos iš sūnaus išlaidų kompensavimą, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šiandien nusprendė nepradėti tyrimo, kadangi vadas nedalyvavo jam skirtų nuomos išlaidų kompensavimo procedūrose, o sprendimą priėmė krašto apsaugos ministras. Vis dėlto VTEK rekomenduoja pareigūnams vengti būsto nuomos iš artimų asmenų, kai išlaidos kompensuojamos iš biudžeto.

Spalio pradžioje viešai skelbta, kad V. Rupšys nutraukė nuomos sutartį.

„Nuomos išlaidų kompensavimas profesinės karo tarnybos kariams negali sudaryti prielaidų viešųjų ir privačių interesų konfliktui ir neskaidriam lėšų panaudojimui. Ne mažiau svarbu, kad sandoriai nekeltų grėsmės institucijos reputacijai. Sandoriai su artimais asmenimis visuomenei visuomet kels abejonių dėl jų skaidrumo ir pagrįstumo, todėl tokių sandorių geriau vengti“, – komentuoja VTEK pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė.

Siekiant išvengti panašių situacijų ateityje, VTEK pateikė rekomendacijas dėl pareigūnų nuomos išlaidų kompensavimo.

VTEK rekomendacijos dėl nuomos išlaidų kompensavimo

Būtina atsižvelgti į tai, kad sandoriai, institucijos darbuotojų ir ypač – vadovų, sudaromi su artimais asmenimis, visuomenei visuomet kels abejonių dėl jų skaidrumo ir pagrįstumo. Todėl tokie sandoriai galėtų būti sudaromi tik esant ypatingoms aplinkybėms (pvz., nesant kitų alternatyvų).

Nuomos išlaidų kompensavimo procedūros turi būti atliekamos taip, kad nekiltų grėsmė institucijos reputacijai. Tokiose procedūrose neturėtų dalyvauti prašymą pateikęs asmuo ar jam pavaldūs asmenys.

Kai būtina sudaryti sandorį su artimu asmeniu siekiant nuomos išlaidų kompensavimo, apie tai turėtų būti informuojamas atitikties pareigūnas, taip pat turėtų būti pateikti argumentai apie sandorio būtinybę. Atitikties pareigūnas atliktų konkrečios situacijos vertinimą ir teiktų siūlymus dėl rizikų valdymo bei nuomos išlaidų kompensavimo galimybių.

VTEK informacija