Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Simonas Strelcovas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, svarstė Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Strelcovo veikų atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 str. 2 d. nuostatoms.

Šiomis Įstatymo nuostatomis įtvirtinta, kad asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas dėl to, kad S. Strelcovas, kaip VšĮ „Tekančios saulės tiltai“ direktorius, atstovaudamas šiai įstaigai, 2022 m. birželio 8 d. su Šiaulių rajono savivaldybe, kurios tarybos narys yra, pasirašė paramos lėšų, gautų iš Japonijos rėmėjų Ukrainos karo pabėgėlių integracijoms paslaugoms, naudojimo sutartį.

VTEK nusprendė pripažinti, kad S. Strelcovas, atstovavęs viešajai įstaigai „Tekančios saulės tiltams“ santykiuose su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, pasirašant 2022 m. birželio 8 d. sutartį dėl paramos lėšų naudojimo karo pabėgėlių iš Ukrainos integracijos paslaugoms, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 str. 2 d. nuostatą.

Komisija taip pat nusprendė siūlyti Šiaulių rajono savivaldybės merui nustatyti kontrolės ir priežiūros tvarką, veiksmingai užtikrinančią Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 str. 2 d. įtvirtinto draudimo atstovauti šioje savivaldybėje, įskaitant ir jos administraciją, laikymąsi.

Pradėti tyrimą dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus Klemenso Rimšelio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl K. Rimšelio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms ir įvertinti, ar K. Rimšelis, galbūt pavesdamas (ir/ar leisdamas) Tarnybos darbuotojai tvarkyti kelionės į Bilbao bei Prancūziją organizavimo klausimus, tiek, kiek tai buvo susiję su K. Rimšelio sutuoktine, nepažeidė Įstatymo 3 str. 1 d. 3 p. nustatytos pareigos nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, taip pat, ar nepažeidėte Įstatymo 3 str. 1 d. 6 p. įtvirtintos deklaruojančio asmens pareigos nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis, kai komandiruotės į Bilbao bei Paryžių viešbučio (su pusryčiais) ir pervežimo paslaugos, kiek jos susijusios su K. Rimšelio sutuoktine, buvo įtrauktos į tarnybinių komandiruočių kelionių išlaidas, o vėliau apmokėtos iš valstybės lėšų.

UAB „Maniakai“ ir Fortūnatą Grygą įrašyti į lobistų sąrašą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė UAB „Maniakai“ ir Fortūnatą Grygą įrašyti į lobistų sąrašą.