Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Strelcovo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK, Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, svarstys Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Strelcovo veikų atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 str. 2 d. nuostatoms.

Šiomis Įstatymo nuostatomis įtvirtinta, kad asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas dėl to, kad S. Strelcovas, kaip VšĮ „Tekančios saulės tiltai“ direktorius, atstovaudamas šiai įstaigai, 2022 m. birželio 8 d. su Šiaulių rajono savivaldybe, kurios tarybos narys yra, pasirašė paramos lėšų, gautų iš Japonijos rėmėjų Ukrainos karo pabėgėlių integracijoms paslaugoms, naudojimo sutartį.

VTEK informacija