Pradėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Antano Sireikos.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Komisija vertins ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Antanas Sireika nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.  

A. Sireika dalyvavo Savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komitete, svarstant ir balsuojant dėl sprendimo projekto „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024 – 2026 metų sąrašo patvirtinimo“ projekto. Šiuo projektu reprezentaciniu renginiu yra pripažįstama ir skiriamas finansavimas Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė, o jos vykdytoju yra VšĮ krepšinio klubas „Šiauliai“, su kuriuo A. Sireika turi privačių ryšių.

Lino Lobeckio ir Lietuvos pramoginės laivybos industrijos asociacijos LITBOAT įrašymo į lobistų sąrašą.

Elektrėnų komunalinio ūkio išbraukimo iš lobistų sąrašo.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nepriimta.

VTEK medžiaga