Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nepriimta.

Pratęsti tyrimo terminą dėl Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (asociacijos) elgesio atitikties LVĮ 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

VTEK medžiaga