Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (asociacijos) elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos  lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą.

VTEK medžiaga