UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus Vaclovo Simonavičiaus elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

VTEK medžiaga