UAB „Raseinių vandenys“ direktorius Vaclovas Simonavičius pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad UAB „Raseinių vandenys“ (toliau – Bendrovė) direktorius Vaclovas Simonavičius, leidęs šios bendrovės teritorijoje (valstybinėje žemėje) būti bitynui, naudodamasis juo pats ir  leisdamas kitiems naudotis, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatas, kadangi naudojosi ir leido naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK nustatė, kad V. Simonavičiui einant Bendrovės direktoriaus pareigas šios bendrovės aptvertoje ir saugomoje teritorijoje buvo laikomi, kaip nurodė V. Simonavičius, 30 šeimų bičių aviliai su bitėmis. Anot V. Simonavičiaus, bitės yra jo hobis ir laisvalaikio praleidimas. Šias bites prižiūrėjo pats V. Simonavičius ir kiti Bendrovės darbuotojai. V. Simonavičius paaiškino, kad tai buvo daroma su jo, kaip vadovo žinia, ir jam neprieštaraujant.

Komisija pabrėžia, kad V. Simonavičius nagrinėjamu atveju savo privačią veiklą (bitininkystę) vykdė ne savo privačioje nuosavybėje, bet valstybinėje žemėje, saugomoje specialaus teisinio statuso teritorijoje.  Ši teritorija skirta užtikrinti Bendrovei numatytų uždavinių įgyvendinimą. Todėl V. Simonavičius, kaip Bendrovės direktorius, turintis organizuoti bendrovės veiklą jos iškeltiems tikslams pasiekti, privalėjo veikti atsakingai ir rūpestingai, t. y. vos pradėjęs eiti pareigas savo aktyviais ir valiniais veiksmais užtikrinti, kad bitynas iš Bendrovės teritorijos nedelsiant būtų pašalintas.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytus duomenis, VTEK siūlo Raseinių rajono savivaldybės merui sugriežtinti valstybės ir savivaldybės turto naudojimo tik tarnybinei veiklai priežiūrą savivaldybės valdomose įmonėse.

Tyrimas buvo pradėtas pranešimo pagrindu.

Lietuvos moksleivių sąjunga įrašyta į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, Lietuvos moksleivių sąjungą nusprendė įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Tyrimų nepradėta.

VTEK medžiaga