Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus įrašyti į asmenų darančių įtaką teisėkūrai sąrašą ir prašymą įrašyti į lobistų sąrašą.