Neišnešiotų naujagimių asociaciją ,,Neišnešiotukas ir asociaciją ,,Lyderė” įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė įrašyti Neišnešiotų naujagimių asociaciją ,,Neišnešiotukas ir asociaciją ,,Lyderė” į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą.

Komisija, išnagrinėjusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nepriimta.

Tyrimų nepradėta