VTEK: Prezidentas G. Nausėda ir ambasadorius E. Bajarūnas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šiandien vienbalsiai nusprendė, kad Prezidentas Gitanas Nausėda ir ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Komisija atliko tyrimą dėl G. Nausėdos ir E. Bajarūno apsilankymo spektaklyje Londone „Operos fantomas“ ir nustatė, kad apsilankymas buvo privataus pobūdžio, o už jį sumokėta ambasados lėšomis. 

Po tyrimo padaryta išvada, kad Prezidentas G. Nausėda pasinaudojo savo statusu ir padėtimi asmeninei naudai – bilietams į spektaklį – gauti. Bilietai į spektaklį Prezidentui bei jo žmonai taip pat laikytini neteisėta dovana, kurią priimti draudžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. 

Tuo tarpu E. Bajarūnas pažeidė įstatymo nuostatas, įpareigojančias nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas. Šios nuostatos taip pat draudžia tarnybines pareigas ir tarnybinį statusą naudoti asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. 

„Iš biudžeto skiriamos lėšos reprezentacijai gali būti naudojamos tik valstybei ar institucijai atstovauti. Kitaip tariant, išlaidos turi būti susijusios su tarnybinių pareigų atlikimu. Dovanų gavimas taip pat yra ribojamas. Jis galimas tik dviem atvejais: pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacinės dovanos, gaunamos atstovaujant valstybei ar institucijai“, – paaiškina VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas. 

Tyrimo metu nustatyta, kad Prezidentūros atstovė 2023 m. balandį kreipėsi į ambasadą Jungtinėje Karalystėje su prašymu pasiūlyti Prezidentui kultūrinį renginį jo vizito Londone metu, pasibaigus oficialiems renginiams. Ambasada pasiūlė tris variantus, tuomet Prezidentūra informavo, kad Prezidentas su žmona nueitų į „Operos fantomą“. Taip pat paprašyta, kad Prezidentą į renginį palydėtų ambasadorius. 

Prezidento, ambasadoriaus ir judviejų sutuoktinių apsilankymas teatre 2023 m. gegužę buvo apmokėtas iš ambasados lėšų. 

Išnagrinėjusi pateiktą informaciją VTEK nustatė, kad apsilankymas „Operos fantome“ nebuvo susijęs su Prezidento ir ambasadoriaus tarnybinių pareigų atlikimu, nes renginyje nevyko susitikimai su kitų valstybių vadovais ar atstovais. Todėl jis vertintinas kaip privataus pobūdžio renginys, už kurį žiūrovams derėjo susimokėti iš asmeninių lėšų.  

Tyrimo pradžioje E. Bajarūnas pats pripažino, kad renginys buvęs privatus, nes „prognozė, kad renginyje dalyvaus užsienio valstybių vadovai, nepasitvirtino“. Jis vėliau už visus bilietus sumokėjo iš asmeninių lėšų. Tiesa, tą jis padarė praėjus daugiau kaip keturiems mėnesiams po spektaklio. Pavedimas atliktas praėjus dviem dienoms po to, kai Užsienio reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius paprašė ambasados pateikti dokumentus apie reprezentacines išlaidas. 

Už minėtus Viešųjų ir privačių interesų įstatymo pažeidimus asmuo vienus metus nuo sprendimo priėmimo negali būti skatinamas, priimamas, skiriamas ar renkamas į lygiavertes ar aukštesnes pareigas. Tiesa, tokia sankcija netaikoma dalyvaujantiems Seimo ar Prezidento rinkimuose. 

Pradėti tyrimus dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių Rasos Kačiurinienės, Gintauto Kanaukos ir Žilvino Baublio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.  

Komisija nusprendė pradėti tyrimus dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių Rasos Kačiurinienės, Gintauto Kanaukos ir Žilvino Baublio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.   

Komisija vertins, ar tarybos narė R. Kačiurinienė nepažeidė Įstatymo nuostatų, kai savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 14 d. posėdyje galbūt nenusišalino ir balsavo dėl jos tiesioginio (-ės) vadovo (-ės) VšĮ Varėnos ligoninėje (kur ji dirba skyriaus vedėja) pareikšto nusišalinimo nepriėmimo.  

Taip pat Komisija vertins, ar tarybos nariai G. Kanauka ir Ž. Baublys nepažeidė Įstatymo nuostatų, kai savivaldybės tarybos komitetų 2023 m. lapkričio 8 ir 9 d. posėdžiuose galbūt dalyvavo svarstant su jiems artimų asmenų privačiais interesais galimai susijusį VšĮ Varėnos ligoninės ir VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo klausimą bei dėl jo balsavo.  

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu.  

Komisija taip pat nusprendė teikti Varėnos rajono savivaldybės merui tikslias rekomendacijas dėl nusišalinimo nepriėmimo kriterijų taikymo bei nusišalinimo nepriėmimo procedūrų įgyvendinimo. 

Kiti nagrinėti klausimai

Dėl AB Vilniaus šilumos tinklai 

Atsižvelgiant į AB Vilniaus šilumos tinklai prašymą, nuspręsta įtraukti naujus atstovus į atstovų sąrašą – Andrių Agintą ir Rūta Jasiulionienę.