Pradėti tyrimą dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Jurčiukonienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija, išnagrinėjusi gautą pranešimą, pradėjo tyrimą dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Jurčiukonienės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Pareiškėjas Komisijai nurodė, kad N. Jurčiukonienė, būdama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto (Komitetas) pirmininko pavaduotoja, dalyvavo šio komiteto 2024 m. sausio 23 d. posėdyje, svarstant ir balsuojant už savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl dalyvavimo projekte „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ (Sprendimo projektas). Teigia, kad Sprendimo projektas tiesiogiai susijęs su privačiu juridiniu asmeniu – UAB „Lazdijų sveikatos centras“ (Bendrovė), šiuo atveju – vieninteliu ir galutiniu finansinės naudos gavėju. Esą, N. Jurčiukonienė, būdama Bendrovės darbuotoja ir akcininkė yra asmuo, gaunantis finansinę naudą iš Bendrovės pajamų. Atsižvelgiant į tai pareiškėjui kilo abejonė, ar N. Jurčiukonienė, 2024 m. sausio 23 d. Komiteto posėdyje nenusišalindama nuo Sprendimo projekto svarstymo bei balsavimo už jį procedūrų, nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Pradėti tyrimą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento buvusios patarėjos Aušros Stumbrienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento buvusios patarėjos Aušros Stumbrienės elgesio ir įvertinti, ar buvusi valstybės tarnautoja, galimai atstovaudama klubui ,,Ąžuolas“ ir jo vardu šios tarnybos Tauragės departamentui, kuriame dirbo, pateikdama 2023 m. lapkričio 6 d. prašymą „Dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimo“, nepažeidė Įstatymo 17 straipsnyje 1 dalyje įtvirtinto atstovavimo apribojimo, nustatančio, kad asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje.

Komisija tyrimą pradėjo gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Kiti nagrinėti klausimai:

Dėl Vaistų gamintojų asociacijos

Atsižvelgiant į Vaistų gamintojų asociacijos prašymą, nuspręsta įtraukti naują atstovę – Genovaitę Voverienę į šiai įstaigai atstovaujančių fizinių asmenų sąrašą.

Dėl AB ,,Oro navigacija”

Atsižvelgiant gautą į lobisto AB ,,Oro navigacija” prašymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nuspręsta išbraukti AB ,,Oro navigacija” iš lobistų sąrašo.