Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Antano Sireikos elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatoms.

Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymą išbraukti iš lobistų sąrašo.