Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Antanas Sireika nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos narys  Antanas Sireika, 2023 m. lapkričio 27 d. dalyvaudamas Savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdyje (toliau – Komiteto posėdis), ir nenusišalindamas svarstant (nagrinėjant) ir balsuojant dėl sprendimo projekto Nr. TSP-507 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024 – 2026 metų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimo projektas) bei dalyvaudamas Savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 7 d. posėdyje (toliau – Tarybos posėdis), svarstant klausimą dėl savo paties pareikšto nusišalinimo nuo Tarybos posėdžio darbotvarkės 14 klausimo – Sprendimo projekto, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų.

VTEK nustatė, kad jog A. Sireika, būdamas Viešosios įstaigos krepšinio klubas „Šiauliai“ (toliau – Klubas) garbės prezidentu bei konsultuodamas jį visuomeniniais pagrindais yra suinteresuotas paties Klubo sėkminga veikla, reprezentacija, tačiau, nagrinėjamu atveju, Komisija vertina, jog nėra duomenų, akivaizdžiai patvirtinančių, kad Sprendimo projektas buvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jo privačiais interesais.

Tyrimas buvo pradėtas gautų pranešimų pagrindu.

Dėl lobisto Domanto Tracevičiaus prašymo.

Atsižvelgiant gautą į lobisto Domanto Tracevičiaus prašymą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nuspręsta išbraukti  Domantą Tracevičių iš lobistų sąrašo.

Dėl VšĮ Institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro.

Komisija, išnagrinėjusi gautą VšĮ Institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centro prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė įrašyti VšĮ Institucinio smurto prevencijos ir indikavimo centrą į lobistų sąrašą.

Tyrimų nepradėta

VTEK informacija