Pradėti tyrimą dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos buvusio nario Dovydo Bliujaus elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms. 

Komisija, išnagrinėjusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Elektrėnų savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos buvusio nario Dovydo Bliujaus elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms. 

Tyrimo metu Komisija vertins, ar D. Bliujus, eidamas Savivaldybės tarybos nario pareigas 2021 m. balandžio 6 d. atstovaudamas Dovydo Bliujaus jungtinei lektorių grupei  pasirašydamas su Savivaldybės administracija Paslaugų viešojo pirkimo sutartį, taip pat šios sutarties susitarimus (pratęsimus) nepažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

Praplėsti tyrimą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos  Tauragės departamento buvusios patarėjos Aušros Stumbrienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė praplėsti tyrimą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Tauragės departamento buvusios patarėjos Aušros Stumbrienės elgesio ir įvertinti papildomai paaiškėjusias aplinkybės, t. y., ar buvusi valstybės tarnautoja, 2023 m. lapkričio 20 d. dalyvaudama klubo „Ąžuolas“ neplaniniame patikrinime, kurį atliko Tarnybos Tauragės departamento atstovai, bei pasirašydama patikrinimo aktą galimai atstovavo savo buvusioje darbovietėje klubui „Ąžuolas“ ir, ar tokiais veiksmais nepažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto atstovavimo apribojimo, nustatančio, jog  asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje.

Praplėsti tyrimą dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus Klemenso Rimšelio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė praplėsti tyrimą dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba)  direktoriaus Klemenso Rimšelio elgesio ir įvertinti papildomai paaiškėjusias aplinkybės, t. y., ar direktorius, galbūt pavesdamas (ir/ar leisdamas) Tarnybos darbuotojams tvarkyti kelionių į Taliną ir Lioną (2022 metais) bei Paryžių (2021 metais) organizavimo klausimus, tiek, kiek tai buvo susiję su jo sutuoktine, nepažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytos pareigos nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, taip pat, ar nepažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintos deklaruojančio asmens pareigos nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis, kai komandiruotės į Lioną, Taliną bei Paryžių viešbučio (su pusryčiais) ir pervežimo paslaugos, kiek jos susijusios su direktoriaus sutuoktine, buvo galimai įtrauktos į tarnybinių komandiruočių kelionių išlaidas bei apmokėtos iš valstybės lėšų.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Judu

Komisija, išnagrinėjusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė UAB Judu įrašyti į lobistų sąrašą.