Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė Nijolė Prascevičienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos narė  Nijolė Prascevičienė, dalyvaudama šios savivaldybės tarybos Švietimo, sporto ir kultūros komiteto 2023 m. lapkričio 28 d. posėdyje svarstant sprendimo projektą Nr. TSP-507 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo“ ir dėl jo balsuodama, veikė interesų konflikto situacijoje ir nuo šių veiksmų nenusišalindama pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, kadangi šis sprendimo projektas buvo susijęs su tarybos narės N. Prascevičienės privačiais interesais.

Komisija tyrimo metu nustatė, kad N. Prascevičienė dirba Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje mokytoja, taip pat ji yra Tarptautinio Sauliaus Sondeckio jaunųjų smuikininkų ir violončelininkų konkurso sumanytoja bei meno vadovė, be kita ko, Savivaldybei teiktoje paraiškoje įtraukti minėtą konkursą į Savivaldybės reprezentacinių renginių sąrašą, renginio vadove nurodyta N. Prascevičienė.  

Tyrimas buvo pradėtas gautų pranešimų pagrindu.

Kiti nagrinėti klausimai:

Dėl Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos.

Komisija, išnagrinėjusi gautą asociacijos ,,Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija“ prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą.