Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Prascevičienės elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Pranešimų dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą.