Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Stasys Trijonis pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos narys Stasys Trijonis, dalyvaudamas šios savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 7 d. posėdyje svarstant ir priimant sprendimą  dėl savo paties pareikšto nusišalinimo nuo sprendimo projekto TSP – 507 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024–2026 metų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimo projektas), dalyvavo atliekant tarnybines pareigas, susijusias ir su jo privačiais interesais, ir šiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Komisija tyrimo metu nustatė, kad Sprendimo projektas yra ne tik tiesiogiai susijęs su Stasio Trijonio darboviete – Šiaulių miesto koncertine įstaiga „Saulė“, bet ir su jo paties tarnybiniu statusu bei funkcijomis šioje įstaigoje. Todėl, tarybos narys pagrįstai nusišalino nuo Sprendimo projekto, kuris buvo akivaizdžiai susijęs ir su jo privačiais interesais. Visgi, Stasys Trijonis, pareiškęs apie nusišalinimą, dalyvavo sprendžiant su juo pačiu susijusį klausimą balsuodamas dėl savo paties nusišalinimo ir dėl to pateko į interesų konflikto situaciją.  

Tyrimas buvo pradėtas gautų pranešimų pagrindu.

Pradėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.  

Komisija vertins, ar A. Grakauskienė nepažeidė Įstatymo nuostatų, kai galimai dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos, kurios pirmininkė ji yra, 2023 m. spalio 17 d. posėdyje svarstant bei balsuojant dėl klausimo, susijusio su tyrimo jos pačios, t. y. A. Grakauskienės, atžvilgiu pradėjimu (nepradėjimu).

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. 

Dėl Inovatyvių nikotino gaminių asociacijos

Komisija, išnagrinėjusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Inovatyvių nikotino gaminių asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą.