Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Stasio Trijonio elgesio atitiktį Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatoms.

Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus elgesio atitiktį Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus/ą įtraukti į lobistų sąrašą.