Pradėti tyrimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 2 punkto, 25 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pradėti tyrimą dėl Gedimino Lipnevičiaus elgesio Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų komiteto (toliau – Komitetas) 2024 m. vasario 28 d. ir Radviliškio rajono savivaldybės   tarybos 2024 m. kovo 7 d.   posėdžiuose svarstant savivaldybės sprendimo projektą „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo “, atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

Dėl VšĮ Asmenybės ugdymo centras

Komisija, atsižvelgusi į tai, kad VšĮ Asmenybės ugdymo centras per Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nustatytą papildomą terminą nepateikė metinės skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir 8 dalimi, 2024-03-20 posėdyje nusprendė išbraukti VšĮ Asmenybės ugdymo centras iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo.