Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus/ą įtraukti į asmenų, darančių teisėkūrai įtaką, sąrašą.