Elektrėnų savivaldybės buvusio tarybos nario Dovydo Bliujaus elgesio atitiktį Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus/ą išbraukti iš lobistų sąrašo.

Prašymus/ą įtraukti į lobistų sąrašą.

Prašymus/ą įtraukti į asmenų, darančių teisėkūrai įtaką, sąrašą.