Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė Rasa Kačiurinienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) 2024 m. balandžio 17 d. posėdyje nusprendė, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė Rasa Kačiurinienė, šios savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 14 d. posėdyje nenusišalindama ir balsuodama dėl kitos tarybos narės, kuri yra Rasos Kačiurinienės tiesioginė vadovė VšĮ Varėnos ligoninėje, pareikšto nusišalinimo nepriėmimo, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

VTEK tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Dėl Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyriausiojo specialisto Skirmanto Kadziausko.

Vadovaujantis įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 19 punktu taikyti Skirmantui Kadziauskui, siekiančiam eiti valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos   Medienos   prekybos ir logistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 15 straipsnyje nustatytą apribojimo dirbti išimtį.

Dėl „Atsakingo lošimų verslo asociacijos“ sprendimo pakeitimo.

Pakeisti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2023 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. KS-124 „Dėl Atsakingo lošimų verslo asociacijos“ ir 1 punktą išdėstyti taip: ,,Įrašyti Atsakingo lošimų verslo asociaciją į lobistų sąrašą. Atsakingo lošimų verslo asociacijos paskirtas juridinio asmens atstovas: Mindaugas Ardišauskas.

Dėl UAB „LOGOWIN“ prašymo įrašyti į lobistų sąrašą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, įrašyti UAB ,,Logowin“ į lobistų sąrašą.

Dėl Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda” prašymo įrašyti į lobistų sąrašą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, įrašyti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilkauda” į lobistų sąrašą.