Varėnos rajono savivaldybės tarybos narės Rasos Kačiurinienės elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Gintauto Kanaukos elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario Žilvino Baublio elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus/ą įtraukti į lobistų sąrašą.