Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės  buvusi repertuaro meno vadovė (įstaigos vadovo pavaduotoja) Loreta Narvilaitė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) 2024 m. balandžio 24 d. posėdyje nusprendė,  pripažinti, kad Loreta Narvilaitė, eidama Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės Pavaduotojos kultūrinei veiklai (iki 2022 m. gruodžio 30 d.) bei Repertuaro meno vadovės (nuo 2022 m. gruodžio 30 d.) pareigas: 2021 m. gegužės 24 d. parengdama bei šios įstaigos Meno tarybai svarstyti pateikdama 2022 m. II pusmečio (liepa-gruodis) įstaigos perspektyvinį repertuarą; 2022 m. lapkričio 22 d. parengdama bei Meno tarybai svarstyti pateikdama 2023 m. I pusmečio (sausis-birželis) įstaigos perspektyvinį repertuarą; 2023 m. gegužės 5 d. parengdama bei Meno tarybai svarstyti pateikdama 2023 m. II pusmečio (liepa-gruodis) įstaigos perspektyvinį repertuarą; 2023 m. rugpjūčio 23 d. parengdama įstaigos XX koncertinio sezono I pusmečio (2023 m. rugsėjo 9 d. – gruodžio 31 d.) repertuaro projektą; 2023 m. lapkričio 28 d. parengdama įstaigos 2024 m. I pusmečio (2024 m. sausio 12 d. – liepos 31 d.) repertuaro projektą, įtraukiant į šiuos projektus ir koncertus, kuriuose buvo numatyta atlikti Loretos Narvilaitės, kaip kompozitorės, autorinius kūrinius, veikė interesų konflikto situacijoje ir nuo šių veiksmų nenusišalindama pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Pripažinti, kad Loreta Narvilaitė, vykdydama Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės Meno tarybos narės pareigas į kurias ji buvo paskirta kaip šios įstaigos Pavaduotoja kultūrinei veiklai (iki 2022 m. gruodžio 30 d.) bei Repertuaro meno vadovė (nuo 2022 m. gruodžio 30 d.): 2021 m. gegužės 25 d. ir 2022 m. gegužės 12 d. Meno tarybos posėdžiuose pristatydama, svarstydama ir pritardama 2022 m. II pusmečio (liepa-gruodis) įstaigos perspektyviniam repertuarui; 2022 m. lapkričio 22 d. Meno tarybos posėdyje pristatydama, svarstydama ir pritardama 2023 m. I pusmečio (sausis-birželis) įstaigos perspektyviniam repertuarui; 2023 m. gegužės 9 d. Meno tarybos posėdyje pristatydama, svarstydama ir pritardama 2023 m. II pusmečio (liepa-gruodis) įstaigos perspektyviniam repertuarui, įtraukiant į šiuos repertuarus ir koncertus, kuriuose buvo numatyta atlikti Loretos Narvilaitės, kaip kompozitorės, autorinius kūrinius, veikė interesų konflikto situacijoje ir nuo šių veiksmų nenusišalindama pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

VTEK tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento buvusi patarėja Aušra Stumbrienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) Tauragės departamento (toliau – Departamentas) buvusi patarėja Aušra Stumbrienė, nepraėjus vieniems metams po to, kai nustojo eiti šias pareigas, atstovaudama juridiniam asmeniui medžioklės klubui “Ąžuolas” (toliau – Klubas) savo buvusioje darbovietėje, t. y. 2023 m. lapkričio 6 d. prašymu dėl gyvūninio maisto tvarkymo subjekto registravimokreipdamasi į Tarnybos Departamentą, taip pat 2023 m. lapkričio 20 d. dalyvaudama Klubo neplaniniame patikrinime, kurį atliko Tarnybos Departamento atstovai bei pasirašydama 2023 m. lapkričio 20 d. Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamos sumedžiotų laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos tiekėjų patikrinimo aktą, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 17 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Komisija tyrimo metu nustatė, kad vertinti Aušros Stumbrienės atstovavimo veiksmai  buvo susiję su Klubo veikla, o ne su ja, kaip privačiu asmeniu. Tarp Aušros Stumbrienės, veikiančios atstovaujamojo Klubo vardu ir Tarnybos Departamento, susiklostė atstovavimo santykiai. Tokiu būdu buvusi patarėja nesilaikė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo, pagal kurį asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Kanauka pažeidė elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Vadovaujantis suformuota teismų praktika, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi, nuspręsta pripažinti, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Kanauka, šios savivaldybės tarybos Teritorinio vystymo ir kaimo reikalų komiteto 2023 m. lapkričio 9 d. posėdyje nenusišalindamas ir balsuodamas dėl klausimo, susijusio ir su jam artimo asmens privačiais interesais, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

VTEK tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Žilvinas Baublys pažeidė elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Vadovaujantis suformuota teismų praktika, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi, nuspręsta pripažinti, kad Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys Žilvinas Baublys, šios savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros reikalų komiteto 2023 m. lapkričio 8 d. posėdyje nenusišalindamas ir balsuodamas dėl klausimo, susijusio ir su jam artimo asmens privačiais interesais, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos 7 viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

VTEK tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.