Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Jurčiukonienė pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) šios dienos (2024.5.8) posėdyje priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė pripažinti, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Jurčiukonienė, būdama savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, dalyvavusi šio komiteto 2024 m. sausio 23 d. posėdyje, svarstant ir balsuojant už savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl dalyvavimo projekte „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“, numatantį projekto partneriu pasitelkti UAB „Lazdijų sveikatos centras“, kurio akcininkė ir darbuotoja yra N. Jurčiukonienė, tokiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, įpareigojančias vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

VTEK tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Dėl Gerardo Višinskio prašymo išbraukti iš lobistų sąrašo.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nusprendė išbraukti Gerardą Višinskį iš lobistų sąrašo.