Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus Klemenso Rimšelio elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktų nuostatoms.

Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus/ą įrašyti į lobistų sąrašą.