Dėl Privačių miškų savininkų asociacijos prašymo įrašyti į lobistų sąrašą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, įrašyti Privačių miškų savininkų asociaciją į lobistų sąrašą.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nepriimta.

Tyrimų nepradėta.