Pranešimus dėl elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus ėl VPIDĮ 15 straipsnyje nustatyto apribojimo taikymo išimčių .

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.

Prašymus/ą įrašyti į lobistų sąrašą.