Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties VPIDĮ 3 str. 1 d. 2 p. bei 11 str. 1 ir 2 d. nuostatoms. 

Vadovaujantis suformuota teismų praktika, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi, VTEK nusprendė pripažinti, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Etikos komisijos pirmininkė Ada Grakauskienė, dalyvaudama ir pirmininkaudama šios savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2023 m. spalio 17 d. posėdyje, kai buvo svarstomas ir sprendžiamas su jos privačiais interesais tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs – tyrimo jos pačios atžvilgiu pradėjimo (nepradėjimo) – klausimas, veikė interesų konflikto situacijoje ir tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.  

Tyrimų nepradėta.