Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties VPIDĮ 3 str. 1 d. 2 p. bei 11 str. 1 ir 2 d. nuostatoms.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.