Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus elgesio atitikties VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

Prašymus/ą įtraukti į lobistų sąrašą.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

Prašymus/ą pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus.