• Prašymus įrašyti į lobistų sąrašą
  • Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms
  • Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus