Alytaus miesto teatro direktorės Inesos Pilvelytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) vertins Alytaus miesto teatro direktorės Inesos Pilvelytės elgesį ir spręs, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti kuomet ji, eidama teatro vadovės pareigas, 2020 m. dalyvavo sprendžiant klausimus ir priimant tarnybinius sprendimus, kurie galėjo būti susiję su jos ir jai artimo asmens privačiais interesais.

Tyrimą dėl I. Pilvelytės Komisija pradėjo 2022 m. lapkričio 24 d., įvertinusi pateiktą pranešimą ir papildomai gautą informaciją.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 2 val.

VTEK informacija