Tirti Radviliškio rajono savivaldybės mero V. Simelio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero Vytauto Simelio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu jos yra susijusios su privačiais interesais.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Bus aiškinamasi, ar V. Simelis dalyvavo šių metų spalį vykusiuose savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai buvo svarstomi klausimai, susiję su savivaldybės turto – sporto salės su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi – perdavimo panaudos pagrindais. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro patikėjimo teise valdomą sporto salę su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi pagal panaudos sutartis buvo svarstoma perduoti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis kelioms asociacijoms, kurių tarpe – ir futbolo sporto klubas „Radviliškis“.

Preliminariais duomenimis, V. Simelis yra vienas iš minėtojo klubo steigėjų ir asociacijos valdybos pirmininkas, o jam artimas asmuo – šios asociacijos steigėjas ir valdybos narys.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistu įregistruoti vieną fizinį asmenį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) lobiste įregistravo „Fabula Rud Pedersen Group” viešųjų reikalų konsultantę Reginą Jaskelevičienę. Sprendimas priimtas atsižvelgus į jos pateiktą prašymą.

Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Šiuo metu Lietuvoje yra 284 registruoti lobistai. Šį sąrašą bei vykdytos lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti VTEK interneto svetainėje.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija